Velkommen til geekhouse.no!

Dette er domenet til Magni og Anders.

Hytta ved Arendal.

Geekhouse.no

Geekhouse befinn seg i Breidablikkveien 134, Trondheim. Vi kjøpte det vinteren 2007 og flytta inn i slutten av mai. I slutten av juni er huset sånn passe innflytta, med ein passe vedlikeheldt hage og møblerte rom. Den observante besøkande vil dog legge merke til den nesten totale mangelen på bøker, dette skuldast mangelen på bibliotek. Bøkene er der, dei er berre stengd inne i kasser enno.

Ting som må gjerast

Ting som bør gjerast

Ting vi vil ha eller gjere

Div. bilete